Ana Sayfa | Biz | Hizmetlerimiz | Üyelik | İnsan Kaynakları | İletişim
01-05-2017
 • 2016 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2017 tarihleri .

 •  
   
  24
  Nisan
  Çalışana nakit olarak verilen yemek bedelinin ise tamamının ücret olarak gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir....
  24
  Nisan
  e-defter Tutan Mükelleflere Yönelik Olarak Düzenlenecek Tasdik Raporları ile Karşıt İnceleme Tutanakları, Teyit-Bilgi İsteme Cevap Yazılarında Uyulacak Usul ve Esasların Belirlendiği 45 s...
  21
  Nisan
  Türkiye Brüt Dış Borç Stoku 2016 Yılının 4.Çeyrek İtibariyle 404,2 Milyar $ dır. Bir Önceki Dönemde 413,8 Milyar $ dı....
  21
  Nisan
  2017 Mart Ayında Merkezi Yönetim Toplam Brüt Borç Stoku 793,3 Milyar TL Olarak Gerçekleşmiştir. ...
  21
  Nisan
  Sermaye azaltımında sermayeye ilave edilen geçmiş yıl karları, istisna kaynaklı kazançlar gibi unsurların azaltılmasında kurumlar vergisi ve stopaj söz konusu olacaktır....
  20
  Nisan
  Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratları'nın Sisteme Yüklenme Süresi Uzatıldı. ...
  20
  Nisan
  Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı....
  17
  Nisan
  Ocak 2017 Döneminde İşsizlik Oranı % 13 Seviyesinde Gerçekleşti. Bir Önceki Dönemde % 12,7 Seviyesindeydi. ...
  17
  Nisan
  Birleşilen kurum birleşmeden önce, infisah olmuş şirketin devreden katma değer vergisi varsa bunları gelir veya kurumlar vergisi açısından gider ya da maliyet olarak dikkate alabilir....
  14
  Nisan
  Bireysel Katılım Yatırımcılarının (melek yatırımcıların) yatırımlarının gelir vergisi matrahından indiri imkanı vardır...
   
   
  24
  Nisan
  e-defter Tutan Mükelleflere Yönelik Olarak Düzenlenecek Tasdik Raporları ile Karşıt İnceleme Tutanakları, Teyit-Bilgi...
  20
  Nisan
  Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratları'nın Sisteme Yüklenme Süresi U...
  20
  Nisan
  Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıld...
  03
  Nisan
  Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunda Değişiklik: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 459) Değişiklik...
  30
  Mart
  Vergi Kimlik Numarası İle SGK İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilme Süresi Uzatıldı....