Ana Sayfa | Biz | Hizmetlerimiz | Üyelik | İnsan Kaynakları | İletişim
24-10-2016
 • Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı.

 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı.

 • Eylül 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı.

 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanna.

 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı.

 • Eylül 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığ.

 •  
   
  21
  Ekim
  Tüketici Güveni 2016 Yılının Ekim Ayında % 0,3 Azaldı. 74,04 Olarak Gerçekleşen Endeks, Eylül Ayında 74,29 seviyesindeydi. ...
  21
  Ekim
  Serbest meslek faaliyetinde tahsilat yapılmasa da sadece kdv tutarını içeren serbest meslek makbuzu düzenlenmelidir....
  20
  Ekim
  Dava ve icra safhasındaki bir alacağa sonraki yıllarda karşılık ayrılamaz....
  19
  Ekim
  Örtülü kazanç aktarımında hazine zararı tüm ilişkili kişiler bakımından dikkate alınmalıdır....
  18
  Ekim
  Yurt Dışından Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılabilir....
  18
  Ekim
  Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malullerinin yakınlarının taşıt alımları ile ticari taşıtların yenilenmesinde ÖTV istisnası uygulamasına ilişkin detaylar belirlendi. ...
  17
  Ekim
  AYM vergi yargısı tarafından benzer hususlara ilişkin alınmış farklı kararlar nedeniyle mükellefler açısından ihtilaf konusu olayın öngörülebilirliğinin tartışmalı olduğu, dolayı...
  17
  Ekim
  AYM vergi yargısı tarafından benzer hususlara ilişkin alınmış farklı kararlar nedeniyle mükellefler açısından ihtilaf konusu olayın öngörülebilirliğinin tartışmalı olduğu, dolayı...
  17
  Ekim
  AYM vergi yargısı tarafından benzer hususlara ilişkin alınmış farklı kararlar nedeniyle mükellefler açısından ihtilaf konusu olayın öngörülebilirliğinin tartışmalı olduğu, dolayı...
  17
  Ekim
  Temmuz 2016 Döneminde İşsizlik Oranı % 10,7 Seviyesinde Gerçekleşti. Bir Önceki Dönemde % 10,2 Seviyesindeydi....
   
   
  18
  Ekim
  Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malullerinin yakınlarının taşıt alımları ile ticari taşıtların yenilenmesind...
  07
  Ekim
  Harç Uygulamasında Yenilikler...
  07
  Ekim
  Elektrik motoru da olan binek otomobillerde ÖTV indirimine gidildi....
  06
  Ekim
  KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler....
  03
  Ekim
  Gelir Vergisinde Yeni Avantajlar...