Ana Sayfa | Biz | Hizmetlerimiz | Üyelik | İnsan Kaynakları | İletişim
23-08-2017
 • Temmuz 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı.

 • Temmuz 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığ.

 •  
   
  23
  Ağustos
  2017 Temmuz Ayında Merkezi Yönetim Toplam Brüt Borç Stoku 817,1 Milyar TL Olarak Gerçekleşmiştir. ...
  21
  Ağustos
  Bütçe 2017 Temmuz Döneminde 24,3 Milyar TL Açık Verdi. ...
  18
  Ağustos
  2018 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinin Tespitine İlişkin 71 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği 18.08.2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlandı....
  18
  Ağustos
  Hem yıllık beyanname hem de münferit beyanname ile bildirmesi gereken kazanç ve iradı bulunan dar mükelleflerde ayrı ayrı beyanname verilmelidir....
  18
  Ağustos
  Hem yıllık beyanname hem de münferit beyanname ile bildirmesi gereken kazanç ve iradı bulunan dar mükelleflerde ayrı ayrı beyanname verilmelidir....
  14
  Ağustos
  İndirimli kurumlar vergisinde bir alt bölge desteğinden yararlanan mükelleflerin diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanabilir....
  15
  Ağustos
  Mayıs 2017 Döneminde İşsizlik Oranı % 10,2 Seviyesinde Gerçekleşti. Bir Önceki Dönemde % 10,5 Seviyesindeydi....
  11
  Ağustos
  Sat geri kiralamada sözleşme süresinin revize edilerek kısaltılması ve yeni süre içinde geri alma koşulunun gerçekleştirilmesi halinde istisna uygulamasında herhangi bir sorun olmaması ge...
  11
  Ağustos
  Sat geri kiralamada sözleşme süresinin revize edilerek kısaltılması ve yeni süre içinde geri alma koşulunun gerçekleştirilmesi halinde istisna uygulamasında herhangi bir sorun olmaması ge...
  08
  Ağustos
  Sanayi Üretimi 2017 Yılı Haziran Ayında Bir Önceki Aya Göre % 0,4 Azaldı. Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre İse % 3,4 Arttı. ...
   
   
  18
  Ağustos
  2018 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinin Tespitine İlişkin 71 Seri No.lu Emlak Vergisi...
  28
  Temmuz
  Sıvılaştırılmış Petrol Gazında (L.P.G.) KDV Oranı % 18’den % 8’e İndirildi. Bütan ve Propanda ise ÖTV Artır...
  28
  Temmuz
  İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak S...
  27
  Temmuz
  Hurda Araç Tesliminde Vergi ve Ceza Avantajı...
  26
  Temmuz
  Vergi Sistemimize Yeni Getirilen “İzaha Davet” Uygulamasının Detaylarının Belirlendiği 482 Sıra No.lu Vergi Usul K...