Ana Sayfa | Biz | Hizmetlerimiz | Üyelik | İnsan Kaynakları | İletişim
20-10-2017
 • Eylül 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Ve.

 • Eylül 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • Eylül 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • Eylül 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • Eylül 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • Eylül 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 •  
   
  16
  Ekim
  Adreste bulunamama hususu 213 sayılı VUK’un 102. maddesinde belirtilen kişiler huzurunda ve anılan kişilerin imzalarıyla tespit edilmemesi halinde ilanen tebliğ şartları oluşmaz....
  16
  Ekim
  Temmuz 2017 Döneminde İşsizlik Oranı % 10,7 Seviyesinde Gerçekleşti. Bir Önceki Dönemde %10,2 Seviyesindeydi. ...
  13
  Ekim
  Türkiye Brüt Dış Borç Stoku 2017 Yılının 2.Çeyrek İtibariyle 432,3 Milyar $ dır. Bir Önceki Dönemde 412,0 Milyar $ dı. ...
  13
  Ekim
  Vergi tekniği raporunun ihbarname ile birlikte tebliğ edilmemesi tarhiyatı hukuksuz hale getirir....
  13
  Ekim
  Sanayi Ciro Endeksi 2017 Yılının Ağustos Ayında Bir Önceki Aya Göre % 0,8 Arttı. Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre % 26,6 Arttı....
  09
  Ekim
  Sanayi Üretimi 2017 Yılı Ağustos Ayında Bir Önceki Aya Göre % 0,1 Azaldı. Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre İse % 5,2 Arttı. ...
  10
  Ekim
  Kamu Kurumlarından Sağlanan Hibe Desteklerin Vergilendirilmesi Ve Muhasebeleştirilmesi...
  09
  Ekim
  Seçimlik bir hak olan uzlaşma müessesesine başvuru süresinin hesabında mücbir sebebin dikkate alınması hukuken mümkün değildir....
  09
  Ekim
  Seçimlik bir hak olan uzlaşma müessesesine başvuru süresinin hesabında mücbir sebebin dikkate alınması hukuken mümkün değildir....
  06
  Ekim
  Defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle re’sen takdire gidilmesi yerinde ise de yargılama sırasında ibraz edilmesi halinde defter belge üzerinde yapılacak incelemeye göre ka...
   
   
  04
  Ekim
  Yeni Torba Kanun Vergi Mevzuatımızda Ne Değişiklik ve Yenilikler Getiriyor?...
  02
  Ekim
  Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 30 Eylül 2017 gün ve ...
  28
  Eylül
  Altına Dayalı Devlet İç Borçlanma Senetleri İle Kira Sertifikalarından Vergi Kesintisi Yapılmayacak....
  27
  Eylül
  Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oran...
  12
  Eylül
  Vergi Usul Kanununun "Pişmanlık ve ıslah" başlıklı 371 İnci Maddesinin Uygulamasına Yönelik Açıklamaların Yer Ald...