Ana Sayfa | Biz | Hizmetlerimiz | Üyelik | İnsan Kaynakları | İletişim
20-12-2017
 • Kasım 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • Kasım 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • Kasım 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • Kasım 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Ve.

 • Kasım 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • Kasım 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 •  
   
  14
  Aralık
  Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan götürü giderin % 25’ten % 15’e indirilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı 300 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 14.12.2017 tarihl...
  12
  Aralık
  Vergi Mevzuatında Son Dönemde Yapılan Önemli Değişiklikler ve Yenilikler ile Dönem Sonu İşlemleriyle İlgili Önemli ve Özellikli Konularla İlgili Hatırlatmalar Toplantısı...
  11
  Aralık
  Şirket Ortağımız Dr. Mustafa Bulut’un konuşmacı olarak katılacağı ‘’Vergi Mevzuatındaki Son Değişiklikler ve Dönem Sonu İşlemleri’’ konulu seminer duyurusuna aşağıdaki link...
  11
  Aralık
  Şirket Ortağımız Dr. Mustafa Bulut’un konuşmacı olarak katılacağı ‘’Vergi Mevzuatındaki Son Değişiklikler ve Dönem Sonu İşlemleri’’ konulu seminer duyurusuna aşağıdaki link...
  08
  Aralık
  Elektrik üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisiyle ilgili düzenlendiğinin tevsiki kaydıyla, Kanunda belirtilen süreyle sınırlı olmak üzere, lisans belgesi sahibi firmalarla ...
  08
  Aralık
  Korunmasa gerekli kültür varlığı olan yapılar ile yeni inşa edilen yapıların hisse satışında satış bedelinin yeni inşa edilenlere isabet eden kısmı harçtan istisna değildir....
  08
  Aralık
  Finansman şirketinden kullanılan krediye ilişkin olarak tapuda yapılacak ipotek tesisi işlemi damga vergisinden istisna harçta ise istisna değildir....
  11
  Aralık
  Türkiye Ekonomisi 2017 Üçüncü Çeyrekte % 11,1 Büyüdü. ...
  08
  Aralık
  Sanayi Üretimi 2017 Yılı Ekim Ayında Bir Önceki Aya Göre % 0,7 Arttı. Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre İse % 7,3 Arttı....
  08
  Aralık
  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 07.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı....
   
   
  14
  Aralık
  Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan götürü giderin % 25’ten % 15’e indirilmesine ilişkin açıklamaların yer ...
  08
  Aralık
  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair T...
  08
  Aralık
  Asgari ücretlilerde ilave asgari geçim indirimine ilişkin 299 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 06/12/2017 tarihli R...
  05
  Aralık
  Torba Kanun (7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da...
  01
  Aralık
  1 Seri No.Lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 13 Seri No.lu Tebliğ 01/12/2017 Tarihli Res...