Ana Sayfa | Biz | Hizmetlerimiz | Üyelik | İnsan Kaynakları | İletişim
23-01-2017
 • Aralık 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılı.

 • Aralık 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı.

 • Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname .

 • Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı.

 •  
   
  20
  Ocak
  Kiralık araçlara ait giderleri ticari faaliyetlerin icrasında kullanılan günler ve kullanılmayan günler (çalışanların tasarrufunda kalan süreler) şeklinde fiili kullanımı tespit edilmes...
  20
  Ocak
  Kiralık araçlara ait giderleri ticari faaliyetlerin icrasında kullanılan günler ve kullanılmayan günler (çalışanların tasarrufunda kalan süreler) şeklinde fiili kullanımı tespit edilmes...
  17
  Ocak
  Bütçe 2016 Aralık Döneminde 29,3 Milyar TL Açık Verdi. ...
  16
  Ocak
  Vergi tekniği raporu tebliğ edilmeyen mükelleflerin yargı mercilerine başvurmadan önce yazılı olarak bu raporları talep etmesinde yarar vardır....
  16
  Ocak
  Ekim 2016 Döneminde İşsizlik Oranı % 11,8 Seviyesinde Gerçekleşti. Bir Önceki Dönemde % 11,3 Seviyesindeydi....
  13
  Ocak
  Futbolcu menajerliği faaliyeti kapsamında Portekizde mukim gerçek ve tüzel kişilere yapılan ödemelerin vergilendirilmesinde vergi anlaşması hükümlerine göre hareket edilir....
  13
  Ocak
  Sanayi Ciro Endeksi 2016 Yılının Kasım Ayında Bir Önceki Aya Göre % 3,4 Arttı. Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre % 11,5 Arttı....
  09
  Ocak
  Geçici ilmuhaber bastırmak pay devirlerinde vergisel avantajlar sağlar....
  09
  Ocak
  Sanayi Üretimi 2016 Yılı Kasım Ayında Bir Önceki Aya Göre Aynı Kaldı. Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre İse % 2,7 Arttı....
  06
  Ocak
  Doktorlarca kurulan şirketlerce hastanelere verilen hizmetler işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi olur....
   
   
  02
  Ocak
  SİGORTALILARIN VE İŞVERENLERİN SGK BORÇ ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI...
  02
  Ocak
  1 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri Numaralı Tebliğ Yayımlandı...
  02
  Ocak
  Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Belirlendi....
  30
  Aralık
  ‘Varlık Barışı’nda Süre Uzatıldı....
  27
  Aralık
  Vergi Mevzuatına İlişkin 2016 Yılında Uygulanacak Yeni Hadler Ve Tutarlar Belli Oldu...