17 Aralık 2017
Pazar
 
  Ana Sayfa | Biz | Hizmetlerimiz | Üyelik | İnsan Kaynakları | İletişim

  Araştırma Eklenme Tarihi: 2011-11-02

Yıllara Sari Olmayan İnşaat Taahhüt İşlerinde Vergileme

Yıllara sari olmayan inşaat taahhüt işlerine ait kar ve zararın işin bittiği geçici vergilendirme döneminde hesap edilip beyan edilmesi gerekir.[1]

İşin bittiği geçici vergi döneminden evvelki geçici vergi dönemlerinde çıkarılacak mali tablolarda, bu tür işle ilgili alınan istihkak bedelleri 340. no.lu hesapta, ve işle ilgili oluşan maliyetler ise 151 no.lu hesapta izlenebilir. İşin bittiği geçici vergilendirme döneminde avans hesabında biriken rakamlar 600 no.lu hesaba, ve işle ilgili maliyetler ise 622 no.lu hesaba aktarılmalıdır.

öte yandan inşaat taahhüt işlerine ilişkin taraflar arasında düzenlenen sözleşmelerde, işlerin aynı takvim yılı içerisinde bitirileceğinin belirtilmesi halinde, bu işler için ödenecek istihkak bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatının yapılmaması gerekir. Ancak, işlerin aynı yıl içerisinde sonuçlanmayıp ertesi yıla sirayet etmeleri halinde ertesi yılın başından itibaren ödenecek istihkaklar üzerinden söz konusu tevkifatın yapılması gerekmektedir. öte yandan, daha önce tevkifat yapılmaksızın ödenmiş bulunan istihkaklar nedeniyle ayrıca tevkifat yapılmasına gerek bulunmamaktadır.[2] 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, yıllara sari nitelik kazanmazdan önceki dönemlere air istihkak ödemelerinde tevkifat yapılmamasınını ancak sözleşmede başlama ve bitirme tarihleri ile süre uzatımına ilişkin bir hüküm bulunması şartına bağlamaktadır. [3][1] Bu konuda aksi yönde görüşler de mevcuttur. örn bknz:  Sakıp ŞEKER " İnşaat Ve Onarma İşlerinde özellik Arz Eden Geçici Vergi Uygulamaları" Yaklaşım Mayıs 1999

[2] MB Gelirler Genel Müdürlüğü, Ankara Defterdalığının 13.08.2003 tarih ve 8330 sayılı yazısına cevap

[3] İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 23.01.2006 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-94/3-12216 sayılı Mukteza